onsdag 18 november 2009

Narcissos från Bäck


Då så många bloggare tryfferar sina webbloggar med bilder på sina nunor och kroppar känns det inte mer än rätt att jag även bjuder Stanniols läsare på ett foto av mitt späda anlete. Att jag för närvarande läser Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde och blir smärtsamt påmind om ungdomens förgänglighet gör tidpunkten extra lämplig. Fotot är taget av Alexandra DePaoli.

Inga kommentarer: